OTE-KLINIKKA

Psykoterapiapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, avopalvelut ja perhepalvelut

Ote- klinikan tarkoituksena on lisätä hyvinvointia.

Psykoterapeutille voit varata ajan 24/7 ajanvarauksesta tai laittamalla sähköpostia terapeuteillemme. Palvelu on maksullista.

Ote-klinikalle sinun on myös mahdollista varata aika avovastaanotolle, mikäli tarvitset apua mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin, apua kriiseihin, traumoihin tai toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelu on maksuton.

Meille voi tulla yksilö-, pari- tai ryhmäkäynnille.

 

Miten voimme auttaa?

Voit varata ajan psykoterapeutille alla olevasta 24/7 ajanvarauslinkistä tai lähettämällä sähköpostia psykoterapeutille etunimi.sukunimi@ote-klinikka.fi

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotolle voit tilata ajan soittamalla arkisin klo 10-14, lähettämällä tekstiviestin tai WhatsAppilla numeroon 044 741 2409 TAI käyttämällä 24/7 ajanvarausta.

Ajanvaraus 24/7- linkki

Psykoterapiapalvelut

Ajan varaaminen psykoterapiaan

Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti ilman lähetettä. Käyntimäärä sovitaan aina henkilökohtaisesti kanssasi. Jokaisella psykoterapeutilla on oma käyntihinnastonsa.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Laillistettu psykoterapeutti voi antaa kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapiassa kela korvaa jokaisesta käyntikerrasta suurimman osan. Kuntoutuspsykoterapiaan pääsee jos on saanut kolme kuukautta mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen asianmukaista hoitoa psykiatrilta ja tämä sen päätteeksi kirjoittaa lausunnon kuntoutuspsykoterapiaan.

Kela myöntää terapiaa aina vuodeksi kerrallaan. Vuodessa voi olla enintään 80 käyntikertaa ja kokonaisuudessaan terapia voi kestää kolme vuotta, niin että enimmäiskäyntimäärä on yhteensä 200 kertaa.

Kysy kuntoutuspsykoterapiasta lisää psykoterapeuteiltamme tai ole yhteydessä ajanvaraukseemme p. 044 741 2409.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

Mielenterveys- ja riippuvuushaasteiden, kriisien tai traumojen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tarjoamme keskusteluapua ja ohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Jokainen ihminen on yksilö ja siksi haluamme miettiä yhdessä kunnioittavasti ja luotettavasti millainen apu juuri sinulle on kaikkein toimivin. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja täysin vapaaehtoisia. Tavoitteet hoidolle suunnitellaan aina yhteistyössä. Tarpeen mukaan hoitoon voidaan sisällyttää myös lääkärikäyntejä, verkostotapaamisia ja pariskunta/perhe tai omaiskäyntejä. Mikäli tarvitset apua työllistymiseen/opiskeluun liittyvissä asioissa tai apua taloudellisten asioiden hoitamiseksi voidaan myös tämä sisällyttää osaksi hoitoa.

Autamme ensisijaisesti riippuvuushaasteiden selättämisessä, sekä annamme tukea läheisille, jotka kokevat huolta omaistensa riippuvuusongelmista.

Vastaanotto on mahdollista toteuttaa kokonaan myös etäyhteydellä. Lisätietoa saa puhelimitse ajanvarauksestamme numerosta 044 741 2409.

Tarjoamme vertaistukiryhmiä mielenterveys- ja päihdehaasteista tai peliongelmista kärsiville sekä erillistä tukea omaisille. Ryhmien alkamisesta tiedotamme näillä sivuilla kunkin ryhmän kohdalla aina erikseen.

Yliopistonkatu 26B 3.krs

20100 Turku

info@ote-klinikka.fi

PSYKOTERAPIA-

PALVELUT

Ote-klinikka on säätiöpohjainen terveydenhuollon palveluiden tuottaja ja toimintaamme valvoo aluehallintovirasto. Helmikuusta 2021 lähtien Ote-klinikalle on mahdollista varata aika psykoterapeutin vastaanottokäynnille.

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapian avulla vahvistetaan ihmisen itsensä ymmärtämistä ja annetaan keinoja tunteiden käsittelyyn sekä ihmissuhdetaitoihin. Psykoterapian avulla ihminen voi saada uusia malleja ratkaista ongelmiaan tai päästä yli elämää kuormittavista tekijöistä.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden, kriisitilanteiden ja käyttäytymisen vuorovaikutukselliseen hoitoon. Psykoterapeutti on Valviran nimikesuojattu ammattihenkilö.

Millaisissa tilanteissa psykoterapia auttaa?

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa psykoterapiasta on apua:

Mielenterveyden häiriöt, ahdistus, masennus, fobiat, pakko- oireet, työuupumus tai työssä jaksaminen, riippuvuus haasteet, elämän kriisitilanteet, haastava käyttäytyminen, surun käsittely, olemisen ja elämisen pohdinta, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, erotilanteet, parisuhde ongelmat ja haasteet perhesuhteissa.

Psykoterapeutit

Psykoterapeuteillemme voit varata ajan asuinpaikkakunnastasi riippumatta. Yksilöterapia on kestoltaan 45 tai 90 minuuttia ja pari- sekä perheterapia 90 minuuttia.

Varataksesi ajan olethan suoraan yhteydessä haluamaasi psykoterapeuttiin sähköpostitse.

Johanna Tiitta

Psykoterapeutti

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Kela oikeudet: Pari- ja perheterapia

johanna.tiitta@ote-klinikka.fi

Varaa rohkeasti aika joko lähettämällä minulle sähköpostia tai käyttämällä 24/7 ajanvarausta.

Etunimi Sukunimi

Psykoterapeutti

etunimi.sukunimi@ote-klinikka.fi

 

 

Sari Venho

Psykoterapeutti

Kognitiivinen YET

Kela oikeudet: Yksilöterapia

sari.venho@ote-klinikka.fi

Varaa rohkeasti aika joko lähettämällä minulle sähköpostia tai käyttämällä 24/7 ajanvarausta.

Ritva Sillanpää

Psykoterapeutti

Integratiivinen ET

Kela oikeudet: Yksilöterapia

ritva.sillanpaa@ote-klinikka.fi

Varaa rohkeasti aika joko lähettämällä minulle sähköpostia tai käyttämällä 24/7 ajanvarausta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ote- klinikalla toteutetaan kaikille yli 15-vuotiaille klinikkamuotoista vastaanottoa, jossa tarjotaan apua mielenterveyshaasteisiin ja riippuvuusongelmiin ilman lääkärin lähetettä.

Hoito on periodimainen kuntoutusmuoto, jossa annetaan polikliinista avohoitoa tukevampaa, mutta laitoskuntoutusta kevyempää hoitoa, joka koostuu vastaanottokäynneistä.

Tarjoamme keskusteluapua, ohjausta ja ryhmämuotoista vertaistukea ja erityistä apua työllistymiseen ja/tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Tarjoamme apua myös taloudellisten asioiden hoitamiseksi sekä riippuvuuksien- ja arjen hallintaan sekä mielialan hoitoon.

Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja täysin vapaaehtoisia. Hoitoon voidaan sisällyttää mahdollisia lääkärikäyntejä, verkostotapaamisia ja pariskunta/perhe tai omaistukikäyntejä.

 

Henkilöstö

Mielenterveys- ja päihdeasioissa apua tarjoavat sairaanhoitajat ja sosionomit. Sosionomit auttavat myös työllisyyteen, opiskeluun ja talouteen liittyvissä asioissa.

Ensikäynti on kestoltaan 60 minuuttia ja jatkokäynti 45 minuuttia.

Ilkka Haapsaari

FM musiikkiterapeutti/

Sosionomi (AMK)

ilkka.haapsaari@ote-klinikka.fi

 

 

Mari Kukkonen

Sairaanhoitaja (AMK)

mari.kukkonen@ote-klinikka.fi

Sari Lehto

Sairaanhoitaja (AMK)

sari.lehto@ote-klinikka.fi

Avopalvelut

Avohuollon palvelut kattavat palvelut asiakkaiden arjen ja hyvinvoinnin tukemiseen niin lapsiperheille kuin aikuispuolen asiakkaille. Kotiin annettavan tuen tarve voi liittyä asiakkaan itsenäisen asumisen aloittamiseen tai asumisen kriisiytymiseen.

Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Tuen tavoitteena on mm. vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviytymistä ja elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä ja asunnon menettämistä.

Tuki räätälöidään yksilöllisesti ja se on tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat ja arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Työn suunnittelua ja arviointia tukee moniammatillinen työryhmä.

Työ toteutetaan asiakkaalle tutussa toimintaympäristössä ja on räätälöity yksilöllisesti.

Ote-klinikka on osa Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:ä

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on vuonna 1997 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta, kouluttautumista ja työllistymistä ja järjestää tätä tukevaa toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa, muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa, palveluja julkiselle sektorille, yksityiselle sektorille, yksityishenkilöille sekä yrityksille, tekee yhteistyötä yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa ja on mukana hankkeissa ja alansa kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on voittoa tavoittelematon ja sille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys- merkki.

Vuoden 2020 maaliskuussa säätiölle myönnettiin ensimmäisenä säätiönä Suomessa FINCSC- kyberturvallisuussertifikaatti. Sertifiointijärjestelmä on yrityksille ja yhteisöille luotu järjestelmä tietojen turvaamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Perustamisvuosi

työntekijöitä

Toimipaikkoja

toimintapäiviä vuonna 2020

Hallinto

Kirjepostia voit lähettää osoitteella Yliopistonkatu 26 B, 3.krs, 20100 Turku

Tanja Vanharanta

Toimitusjohtaja

tanja.vanharanta@ote-klinikka.fi

 

 

Sakari Tiitta

Kehittämispäällikkö

sakari.tiitta@ote-klinikka.fi

HALUATKO TIETÄÄ PALVELUISTAMME TARKEMMIN?
OTA YHTEYTTÄ!

Meille on tärkeää tietää mitä mieltä olet meistä, haluatko kehittää toimintaamme tai muuten vain olla meihin yhteydessä ja kysellä tarkemmin palveluistamme.

Alla olevalla lomakkeella voit lähettää meille kysymyksesi, ihmetyksesi, ruusut, risut ja toiveet.

Erityisen mielellämme kuulisimme missä olemme onnistuneet?